• marec 2023
    • februar 2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2004
2004
 

ZELENI REZ

kuratorja Tomaž Brejc in  Arne Brejc

12. 3. - 26. 6. 2020

Na razstavi sodelujejo

Nina Slejko Blom in Conny Blom, Beti Bricelj, Nina Čelhar, Vuk Ćosić, Gustav Gnamuš, Josip Gorinšek, Tomaž Gregorič, Herman Gvardjančič, Zmago Jeraj, Anja Jerčič Jakob, Aleksij Kobal, Metka Krašovec, Tugo Šušnik, Zavetišče za zavržene rastline, Mojca Zlokarnik, Zdenka Žido, Uroš Weinberger

Zeleni rez

Naredimo pomladanski rez skozi sodobno likovno umetnost: naj bo ta rez zelena barva v svojih legah, pomenih, pojavnostih in funkcijah. Zelena kot sekundarna mešanica modre in rumene ima neskončno odtenkov tako v naravi kot v umetnosti. Zato je poimenovanje barv zmeraj samo približek, ki ga je mogoče tehnično natančno izmeriti, v umetniški praksi pa imamo opraviti z najbolj nenavadnimi, komaj opisljivimi mešanicami. Zelena ima svojo življenjsko čutnost, ki se je naučimo v naravi, in umetelno vrednost, ki sodi v simbolne in oblikovalske prakse.

Tako je prva naloga pričujoče razstave preveriti, kako se zelena znajde v sodobni umetniški podobi, denimo, kakšna je njena pot »nazaj« k naravi. To je še vedno največje mimetično področje, kjer kraljuje zelena. Druga naloga zadeva njeno samostojnost: kako se zelena izraža v abstraktnem prostoru, kateri odtenki so danes v prednosti. Zelena se kaže kot tudi družbena in družabna barva: kakšne površine, predmete, figure pokriva in kako se uveljavlja v medijskem okolju. In navsezadnje: zelena je barva ekologije.

Slovenska moderna umetnost je vendarle manj »zelena«, kot si predstavljamo. Res so slikarji vezani na naravno podobo, toda zdaj slikajo naravo in zeleno v njej tako, da najprej vidimo njihovo estetsko in izrazno ravnanje z barvo in kompozicijo; vidimo naravo, ugledamo pa umetnost. Bolj ko se razvija modernizem, bolj izginja zelena barva, oziroma se kaže v »nenaravnih« legah in pomenih. Gre za preobrazbo naravne barve v znakovno barvo in potem še naprej v njeno simbolno in medijsko uporabo. Pri tem se sama predstava zelene kot barve spreminja: kot da ne verjamemo več zeleni, če jo ustvarja umetna inteligenca. Nekdanje predstave o mirni, zadovoljni in pohlevni zeleni (tako je mislil še Ivan Šubic v 19. stoletju in jo predlagal za barvo v stanovanjih), so danes zamenjali svetleči, ostri odtenki, ki opozarjajo nase – kar je samo obratna urbana slika nekdanje naravne klorofilne mimikrije: zelena kot način, kako biti še bolj viden!

Zelena je tudi modna barva, ki se kaže v oblačilih, v izdelkih osebne nege, notranje opreme, v proizvodnji zelenih snovi in orodij. Kakšen je njen izrazni status in razpon v slikarstvu, fotografiji, videu, pa bo skušala pokazati naša razstava z naslovom »Zeleni rez: krajine, rastline, predmeti, površine, ploskve, robovi«.


 

 

 

 

 

 

 

 

  ---

 

Nina Slejko Blom in Conny Blom, ZELENE RISBE ZA ZELENE NAMENE (LETA PLOSKANJA, ROKOVANJ), 2020, interaktivna instalacija

 

 

Beti Bricelj, ZELENA, 2020, akril na platnu, 100x100x4 cm

 

Nina Čelhar, VIEW (IN THE MIDST), 2020, akril na platnu, 85x200 cm

 

 

Vuk Ćosić, DEEP ASCII, 1998, video, 1:19 min., programiranje Luka Frelih, produkcija Ljudmila

 

Gustav Gnamuš, BAMBUS, 2004, akril na platnu, 165x140 cm

 

Josip Gorinšek, original serigrafija na papirju, 34/40, 1987, 70x70 cm

 

Tomaž Gregorič, PERIFERIJA 81, 2006, digitalni print na arhivski papir, 151,5x1919,5 cm

 

 

 

 

Herman Gvardjančič, TIPIČNA KRAJINA, 1975, akril na platnu, 180x180 cm

 

 

 

 

 

Zmago Jeraj, BREZ NASLOVA, 2003/VIII., olje in akril na platnu, 60x70 cm

 

 

  

 

 

Anja Jerčič Jakob, OB SAVI II, 2019, jajčna tempera in in olje na platnu, 160x300 cm

 

Aleksij Kobal, SISTEM VZREJE, 2019, akril na platnu, 120x80 cm

 

Metka Krašovec, THERE CAME A DAY AT SUMMER’S FULL (obletnica Tomaževe smrti), 2015, akril na platnu, 110x160 cm

 

Metka Krašovec, THERE CAME A DAY AT SUMMER’S FULL (Velika noč), 2016, akril na platnu, 110x160 cm

 

  Tugo Šušnik, BREZ NASLOVA, 1973, akril in olje na platnu, 260x129 cm

 

ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE RASTLINE

ZELENA TOČKA V EQURNI

projekt, 2020

Za posvojitev rastlin z interaktivne instalacije se obrnite na osebje galerije.

 

 

Mojca Zlokarnik, OBJEKTI STRMENJA V., 2013, akril na platnu, 30x40x32 cm

 

 

Zdenka Žido, BREZ NASLOVA, 2013, akril na platnu, 140x120 cm

 

Uroš Weinberger, TSUNAMI, 2018, olje na platnu, 191x262 cm